Obec Skuhrov

Odpady v roce 2024

nádoba

Zavedení systému D2D se posouvá na únor

Milý sousedé, jak jsme vás již informovali, v roce 2024 dochází k významné změně v systému nakládání s odpady v naší oblasti. Z důvodu opoždění dodávky nádob na tříděný odpad (D2D) bude zavedení tohoto systému odloženo až na začátek února. Jedná se o důležitý krok směrem k udržitelnějšímu prostředí a efektivnějšímu nakládání s odpady.

Získání nádob na tříděný odpad

Jednotlivé nádoby, určené pro třídění plastu, papíru a bioodpadu, budou k dispozici pro občany ve dvou předem stanovených termínech. Konkrétně v sobotu 13. ledna a 20. ledna od 10:00 do 16:00. Místo výdeje nádob bude umístěno na začátku areálu místní farmy Linhart. Tato iniciativa poskytne občanům možnost získat nádoby pro třídění odpadu a aktivně se zapojit do nového systému nakládání s odpady.

Bytovým domům v Hatích č.p. 66 a čp. 52 budou přistaveny nádoby o velikosti 1100 L.  

Zápůjčka nádob

Důležitým faktorem je, že nádoby na tříděný odpad budou poskytnuty občanům zdarma formou zápůjčky. Tato opatření mají za cíl podpořit a motivovat občany k aktivnímu zapojení do procesu třídění odpadu a ke vzniku udržitelnějšího a čistšího životního prostředí.

Nabídka nádob na tříděný odpad představuje důležitý krok směrem k udržitelnému nakládání s odpady a je zároveň příležitostí pro občany aktivně přispět ke snížení negativního dopadu našich odpadů na životní prostředí.

Věříme, že nový systém třídění odpadu přinese pozitivní změny a podpoří udržitelnost této oblasti. Máme naději, že se občané aktivně zapojí do tohoto procesu a budou tím pádem přispívat k čistšímu a zdravějšímu životnímu prostředí pro nás všechny.

Předávací protokol nádoby Typ: DOCX dokument, Velikost: 13.75 kB

Termíny svozu

Do konce ledna zůstávají svozové dny beze změny.

Od 1. únoru již budou svozy dle svozového plánu. Směsný odpad bude vyvážen ve středu 1 x za 14 dní, počínaje 14.2.2024. Papír a plast budou vyváženy 1 x za měsíc, vždy ve čtvrtek.  Svoz bioodpadu bude zahájen 7. března.

Svozový kalendář je k dispozici zde a bude také předán v den předání nádob.

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit.

Přílohy

PP_predavaci_protokol_na_obcany.docx

PP_predavaci_protokol_na_obcany.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,75 kB
Datum vložení: 2. 1. 2024 14:43
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2024 15:00
Autor: Správce Webu