Obec Skuhrov

Platby a poplatky

Poplatek za psa 

 • 100,-Kč
 • splatnost poplatku do 31.3. příslušného kalendářního roku

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

 • 800,- Kč
  • za každou fyzickou osobu přihlášenou v obci
  • za každou nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná osoba a která je umístěna na území obce
 • Splatnost poplatku do 31.3. příslušného kalenářního roku

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

Možnosti platby

 • hotově v pokladně obecního úřadu v úřední hodiny
 • převodem na bankovní účet vedený u KB Beroun číslo účtu – 8328131/0100
  • Jako VS uveďte číslo popisné nebo číslo evidenční.
  • Do poznámky pro příjemce uveďte příjmení,  jaký poplatek hradíte a část osady. 
  • Např. Živná poplatek 2* pes Hatě.  
  • Platby, které nebude možno identifikovat budou vráceny zpět