Obec Skuhrov

Platby a poplatky

Poplatek za psa 

 • 100,-Kč
 • splatnost poplatku do 31.3. příslušného kalendářního roku
 • osoby starší 65 let jsou od poplatku osvobozeny

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

 • 800,- Kč
  • za každou fyzickou osobu přihlášenou v obci
  • za každou nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná osoba a která je umístěna na území obce
  • děti do 15 let a senioři od 70 let mají slevu ve výši 300 Kč. Sleva se týká pouze očanů, kteří mají trvalý pobyt v obci. 
 • Splatnost poplatku do 31.3. příslušného kalenářního roku
 • Pro letošní rok nevydáváme  samolepky (známky) na nádoby. Během roku budou všechny nádoby očipovány speciálním čipem.  Termín čipování bude včas upřesněn. 

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

Možnosti platby

 • hotově v pokladně obecního úřadu v úřední hodiny
 • bezhotovostně v pokladně obecního úřadu
 • převodem na bankovní účet vedený u KB Beroun číslo účtu – 8328131/0100
  • Jako VS uveďte číslo popisné nebo číslo evidenční.
  • Do poznámky pro příjemce uveďte příjmení,  jaký poplatek hradíte a část osady. 
  • Např. Živná poplatek 2* pes Hatě.  
  • Platby, které nebude možno identifikovat budou vráceny zpět