Obec Skuhrov

Vidimace a legalizace

Obecní úřad Skuhrov provádí ověřování listin a podpisů. Ověřování je možné v úřední hodiny nebo po telefonické domluvě.

Vidimace 

  • Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů, uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. 

Legalizace

  • Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací s nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů, uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. 

Správní poplatky:

  •  Poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,-Kč.
  •  Poplatek za legalizace každého podpisu na listině činí 30,- Kč.
  •  Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.