Obec Skuhrov

Komunální odpad

Aktuální cenu za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 naleznete v sekci PLATBY a POPLATKY.

Komunální odpad se sváží v typizovaných sběrných nádobách, popelnicích o objemu 110 l označené svozovou známkou. Sběrné nádoby budou v den svozu přistaveny nejpozději do 7:00 hod. na místo svozu.

Na každé vyvážené nádobě musí být nalepená známka pro příslušný kalendářní rok, která je k vyzvednutí na obecním úřadě. 

!!! Neoznačené nádoby se nebudou vyvážet !!!

Do popelových nádob nedávejte: Trávu, větve, stavební suť, železo, pneumatiky, zbytky z aut a nábytek.

V chatových osadách se směsný komunální odpad ukládá do černých kontejnerů umístěných pod lesem na Zámecké cestě

Datum vložení: 23. 9. 2020 12:06
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2020 12:32
Autor: Správce Webu