Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Závěr z testovací jízdy na Drahlovicích "točna" u autobusové zástávky

Závěr z testu průjezdu autobusu na Drahlovicích.

 

Dne 22.2.2019 proběhla v Drahlovicích „točna“ testovací jízda autobusu, který je nasazován v mimořádných případech. Vzhledem k nemožnosti bezproblémového průjezdu bylo schválené náhradní řešení:

Pokud dojde k nenadálé situaci jako je například porucha autobusu, který na trase pravidelně jezdí a v důsledku ojedinělé situace bude nasazen jiný typ autobusu, nebude autobus zajíždět do „točny“ k autobusové zastávce. Řidič autobusu zatroubí a počká na komunikaci č.583/3 směrem k lesu než se děti a ostatní cestující přesunou ze zastávky k autobusu. Autobus se v těchto mimořádných situacích bude otáčet u hasičárny.

Žádáme tímto občany, aby neparkovali před hasičárnou a v její blízkosti. 

 

V Hatích 22.2.2019                   Ing. Lucie Živná, starostkaVýzva k podání nabídky na prodej dřeva z lesa obce Skuhrov

Výzva k podání nabídky na prodej dřeva z lesa obce SkuhrovUpozornění pro občany, kteří zasílají platby bezhotovostně na účet obce

Vážení občané, 

věnujte prosím pozornost správné identifikaci platby, kterou posíláte bezhotovostně na účet obce.

Jako VS uveďte číslo popisné nebo číslo evidenční.

Do poznámky pro příjemce uveďte příjmení, část osady a jaký poplatek hradíte. 

Např. Živná Hatě  2* pes + komunální odpad 2019 

Platby, které nebude možno identifikovat budou vráceny zpět

Děkuji za pochopení. 

ŽivnáINFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, která se bude konat 15.02.2019 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060632426

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Skuhrov - Hodyně

Hodyně
1002006 226 / 22 226/15 226/26 p226/20 p226/21 1 12 13 14 15 16 17 18 19 226/29/č.parcely 23 26 27 28 4 5 6 7 E137 parc.č. 225/4 parc.č. 225/6 parc.č. 226/17 parc.č. 226/23 parc.č. 9/1


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Vážení občané,
 
dne 30.01.2019 (07:30 - 14:30) -proběhne plánovaná odstávka č. 110060630840

Skuhrov - Hatě

Hatě
2 21 22 23 24 25 30 50


Kontejnery na tříděný odpad

Vážení spoluobčané, kontejnery na tříděný odpad byly přemístěny před obecní úřad a finálně budou shromážděné vedle krámu.

V nejbližší době nádoby rozmístíme také po obci.

Prosím, neodkládejte už žádný odpad k autobusové zastávce. Omlouvám se Vám za komplikace.Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva 30.12.2018

Datum konání: 30. 12. 2018

Dne 30.12.2018 od 17:30 hod. v budově OÚ Skuhrov zasedací místnost 1. patro.

ProgramVeřejná vyhláška-Oznámení o předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa

Městský úřad Beroun oznamuje všem vlastníkům lesa o výměře méně než 50 ha v územní působnosti Městského úřadu Beroun že si mohou bezplatně převzít lesní hospodářské osnovy. Od 01.11.2019 každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Úřední e-deska obce SkuhrovRozpočtové opatření č.11 z 27.11.2018

Úřední e-deska obce Skuhrov  nebo Zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách Obce SkuhrovNávrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021-oprava

Zveřejněno na Úřední E-desce

Návrh rozpočtu na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021