Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Oznámení o sběru velkoobjemového odpadu Hatě 14.09. a Hodyně 15.09.Obec Skuhrov oznamuje, že bude proveden odvoz velkoobjemového odpadu.

 

Hatě  pátek 14.09.2018 u kapličky

Hodyně sobota 15.09.2018 u hasičské zbrojnice

 

Jedná se o netříditelné plasty, které nepatří do žlutých kontejnerů, hadry, koberce, lina, čalouněný nábytek.

Lednice, pračky, železo, počítače, televize či jiný el. odpad, odvážejte po dohodě se starostou či s p. Vladimírem Krtkem ke skladišti u klubovny v Hatích.

Pneumatiky se neberou, a tudíž je nenoste, budou odváženy při vyhlášení sběru nebezpečného odpadu !!!

Občané si odpad uloží do kontejneru sami.