Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

ve dnech pondělí od 08.00 do 17.00 hodin

úterý od 08.00 do 13.30 hodin

středa od 08.00 do 17.00 hodin

čtvrtek od 08.00 do 13.30 hodin

pátek od 08.00 do 13.30 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 2435004/18/2100-11460-200796,

hromadný předpisný seznam čj. 2435005/18/2100-11460-200796,

hromadný předpisný seznam čj. 2435006/18/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

Úřední deska obce Skuhrov