Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůDle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb. oznamujeme, že na internetových stránkách OBCE SKUHROV http://www.obecskuhrov.cz/ v odkazu zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. jsou v elektronické podobě zveřejněny následující dokumenty. Do listinné podoby lze do těchto dokumentů nahlédnout v kanceláři Obce Skuhrov, Hatě 46.