Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Technické požadavky provozovatele veřejné kanalizace na způsob připojení odběratelů