Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Změna vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem a poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Skuhrov schválilo dne 15.10. na veřejném zasedání vyhlášku, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skuhrov  a dále vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Obě vyhlášky nabývají účinnost od 1.1.2020. 

OZV č.1_2019 .pdf

OZV č. 2_2019 o poplatku za komunální odpad.pdfVelkoobjemový a nebezpečný odpad

Velkoobjemový odpad

Nebezpečný odpadTechnické požadavky připojení na kanalizační řad

 

Provozně technické požadavky provozovatele.pdfBreak dance v Osově

Break dance Osov.pdfVODOVOD DRAHLOVICE

Vážení občané, 

zítra od 11:00 do 14:00 nepoteče voda z vodovodu v úseku od hasičárny až po Skuhrov. Důvodem je oprava havárie na vodovodní přípojce. 

Děkujeme za pochopení.Výluka na trati PRAHA-BEROUN-PLZEŇ-CHEB

Praha - Beroun - Cheb

Praha - Beroun - Plzeň 29.10.-30.10.Vodovod Drahlovice

Vážení občané, 

voda z vodovodu je opět pitná. Vodu v přípojkách, je nutno odtočit dokud nebude voda čirá. 

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.Vodovod Drahlovice

Vážení občané, 

v současné době voda z vodovodu není pitná, používejte pouze pro osobní hygienu. Jedná se o krátkodobou událost. V současné době pracujeme na odstranění a v nejbližších hodinách bude situace uvedena do pořádku. 

Děkujeme za pochopení. 

 KANALIZACE Hatě - Hodyně

Před několika dny odeslala společnost AQUACONSULT spol. s r.o.   smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod spolu s informačním dopisem a Všeobecnými podmínkami odvádění odpadních vod. Žádáme občany o dodržování těchto podmínek. Podepsané smlouvy se odevzdávají na obecním úřadě. Kanalizace je v provozu.

Provozně technické požadavky provozovatele.pdf

Podmínky odvádění odpadních vod.pdf

Co nepatří do kanalizace

Kanalizační řád.pdf

Reklamační-řád-AQC.pdf

 Kanalizace DŮLEŽITÉ

Vážení občané,

DO KANALIZACE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VYČERPÁVAT STARÉ ZAHNILÉ SEPTIKY. 

Pokud  se  toto  bude  dále  odehrávat  může  to  způsobit  havárii  ČOV Svinaře a  pak bychom byli  nuceni  vypnout  čerpání  do  kanalizace  Svinaře  a odčerpávat  tuto  zahnilou odpadní  vodu  přímo  z přečerpávacích stanic.

Děkujeme za dodržování