Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Zápis z veřejného zasedání OZ z 28.11.2018

Zápis z veřejného zasedání OZ z 28.11.2018Oznámení záměru o prodeji dřeva

Obec Skuhrov, tímto oznamuje záměr prodeje obecního dřeva napadeného kůrovcem v množství 20 prostorových metrů (13m3).

Nabídky je možné podat přímo na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím České pošty nebo datové schránky ewwaj3d. Nabídky podávejte nejpozději do 27.12.2018 do 15:00.

Úřední e-deska obce SkuhrovInformace pro občany Hatě a Hodyně

Vážení spoluobčané, blíží se předpokládaný termín předání kanalizačních přípojek v Hatích a Hodyni. Žádáme občany a překontrolování a případné nedostatky neodkladně nahlaste na obecním úřadu. Důležité upozornění pro občany Hatí a Hodyně - Přísný zákaz vypouštění fekálií !!!

Obec Skuhrov tímto upozorňuje občany z Hatí a Hodyně na přísný zákaz vypouštění fekálií do nezkolaudované splaškové kanalizace. Jelikož se tento případ již vyskytl, upozorňujeme občany, že pokud tak učiní, budou veškeré náklady spojené s vyčištěním a čerpáním čerpacích stanic, kontrolu potrubí a čerpacích stanic a ostatních prací plně předepsány k úhradě zjištěnému viníkovi.

Kontroly potrubí a čerpacích stanic budou prováděny od 10.10.2018 do 18.10.2018.

Úřední deska obce Skuhrov