Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Informace pro občany Drahlovic - vodovod

Vážení občané v sobotu 16.3.2019  bude probíhat odkalování vodovodního řadu ve Skuhrově. V souvislosti s tímto může dojít ke krátkodobému zakalení vody.

V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obracet na obsluhu.

Martin Mottl Tel: 724 081 425

Petr Zálom tel: 730 823 673

Děkujeme za pochopení.Výzva pro vlastníky lesů - Kůrovec

Kůrovec ničí naše lesy

Jak postupovat, na koho se obrátit a rámcová doporučení naleznete v odkazu níže.

Kůrovec ničí naše lesy.pdfAgenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníkůRozpočtové opatření č. 1 ze dne 31.1.2019

Rozpočtové opatření č.1Závěr z testovací jízdy na Drahlovicích "točna" u autobusové zástávky

Závěr z testu průjezdu autobusu na Drahlovicích.

 

Dne 22.2.2019 proběhla v Drahlovicích „točna“ testovací jízda autobusu, který je nasazován v mimořádných případech. Vzhledem k nemožnosti bezproblémového průjezdu bylo schválené náhradní řešení:

Pokud dojde k nenadálé situaci jako je například porucha autobusu, který na trase pravidelně jezdí a v důsledku ojedinělé situace bude nasazen jiný typ autobusu, nebude autobus zajíždět do „točny“ k autobusové zastávce. Řidič autobusu zatroubí a počká na komunikaci č.583/3 směrem k lesu než se děti a ostatní cestující přesunou ze zastávky k autobusu. Autobus se v těchto mimořádných situacích bude otáčet u hasičárny.

Žádáme tímto občany, aby neparkovali před hasičárnou a v její blízkosti. 

 

V Hatích 22.2.2019                   Ing. Lucie Živná, starostkaVýzva k podání nabídky na prodej dřeva z lesa obce Skuhrov

Výzva k podání nabídky na prodej dřeva z lesa obce SkuhrovUpozornění pro občany, kteří zasílají platby bezhotovostně na účet obce

Vážení občané, 

věnujte prosím pozornost správné identifikaci platby, kterou posíláte bezhotovostně na účet obce.

Jako VS uveďte číslo popisné nebo číslo evidenční.

Do poznámky pro příjemce uveďte příjmení, část osady a jaký poplatek hradíte. 

Např. Živná Hatě  2* pes + komunální odpad 2019 

Platby, které nebude možno identifikovat budou vráceny zpět

Děkuji za pochopení. 

ŽivnáINFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, která se bude konat 15.02.2019 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060632426

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Skuhrov - Hodyně

Hodyně
1002006 226 / 22 226/15 226/26 p226/20 p226/21 1 12 13 14 15 16 17 18 19 226/29/č.parcely 23 26 27 28 4 5 6 7 E137 parc.č. 225/4 parc.č. 225/6 parc.č. 226/17 parc.č. 226/23 parc.č. 9/1


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Vážení občané,
 
dne 30.01.2019 (07:30 - 14:30) -proběhne plánovaná odstávka č. 110060630840

Skuhrov - Hatě

Hatě
2 21 22 23 24 25 30 50


Kontejnery na tříděný odpad

Vážení spoluobčané, kontejnery na tříděný odpad byly přemístěny před obecní úřad a finálně budou shromážděné vedle krámu.

V nejbližší době nádoby rozmístíme také po obci.

Prosím, neodkládejte už žádný odpad k autobusové zastávce. Omlouvám se Vám za komplikace.