Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Rozpočtové opatření č.11 z 27.11.2018

Úřední e-deska obce Skuhrov  nebo Zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách Obce SkuhrovNávrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021-oprava

Zveřejněno na Úřední E-desce

Návrh rozpočtu na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021Zápis z veřejného zasedání OZ z 28.11.2018

Zápis z veřejného zasedání OZ z 28.11.2018Oznámení záměru o prodeji dřeva

Obec Skuhrov, tímto oznamuje záměr prodeje obecního dřeva napadeného kůrovcem v množství 20 prostorových metrů (13m3).

Nabídky je možné podat přímo na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím České pošty nebo datové schránky ewwaj3d. Nabídky podávejte nejpozději do 27.12.2018 do 15:00.

Úřední e-deska obce SkuhrovInformace pro občany Hatě a Hodyně

Vážení spoluobčané, blíží se předpokládaný termín předání kanalizačních přípojek v Hatích a Hodyni. Žádáme občany a překontrolování a případné nedostatky neodkladně nahlaste na obecním úřadu. Informace pro občany Drahlovic a Skuhrova - vodovodní přípojky - upřesnění

Vodovodní přípojku hradí obec 1 metr za hranici pozemku, vodovodní trubka je zakončená záslepkou viz.  přiložená fotodokumentace.  Vše ostatní si hradí vlastník sám tj. osazení vodovodní šachty a následné připojení k domu si hradí vlastník na své náklady.  V případě zájmu o připojení je třeba uzavřít s obcí smlouvu o odběru vody, po uzavření smlouvy bude vydán ocejchovaný a zaplombovaný vodoměr, který si hradí vlastník sám při podpisu smlouvy. Bez uzavření smlouvy nelze instalovat žádný vodoměr.

Při veškerých potížích a dotazech nás neváhejte kontaktovat na tel: 775 354 444

IMG_20181123_121239.jpgDůležité upozornění pro občany Hatí a Hodyně - Přísný zákaz vypouštění fekálií !!!

Obec Skuhrov tímto upozorňuje občany z Hatí a Hodyně na přísný zákaz vypouštění fekálií do nezkolaudované splaškové kanalizace. Jelikož se tento případ již vyskytl, upozorňujeme občany, že pokud tak učiní, budou veškeré náklady spojené s vyčištěním a čerpáním čerpacích stanic, kontrolu potrubí a čerpacích stanic a ostatních prací plně předepsány k úhradě zjištěnému viníkovi.

Kontroly potrubí a čerpacích stanic budou prováděny od 10.10.2018 do 18.10.2018.

Úřední deska obce Skuhrov