Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Informace ohledně COVID - 19

Bezpečnostní rada kraje  ve svém usnesení doporučuje občanům:

nejezdit do regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko. Cestovatelům, kteří pobývali v období od února 2020 v Číně, Hong Kongu, Iránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a v Itálii (regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko), tedy v oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po návratu z těchto oblastí telefonicky kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dle místa svého bydliště (www.khsstc.cz), zůstali doma a sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38o C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků omezili kontakt s ostatními osobami, kontaktovali telefonicky svého praktického lékaře.  

Dále doporučuje dodržovat základní hygienické návyky a osobní hygienu (respirační hygiena, časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou) a používání dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem jako nástroje ochrany proti šíření infekce ve společnosti. Rodičům žáků, kteří se vrací z dovolené v rizikových oblastech, z lyžařských výcviků i jiných cest pak doporučuje, aby informovali o této skutečnosti vedení školy a při změně zdravotního stavu zůstali preventivně doma.

„Nejaktuálnější a nejpřesnější rady, informace a doporučení, jak předcházet možné infekci koronavirem, najdou občané Středočeského kraje na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje,“ doporučuje radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk (ANO 2011). Na odkazu http://www.khsstc.cz/obsah/novy-koronavirus_576_1.html jsou na jednom místě shromážděna nejnovější doporučení jak pro občany, tak pro zdravotnická zařízení, které vydaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav nebo další relevantní instituce.

Ve Středočeském kraji můžete v akutních případech kontaktovat také pracovnice protiepidemických oddělení územních pracovišť (v pracovní době).

K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00.

Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 - 9:00 a od 19:00 do 22 hodin.

V pracovní době lze využít i telefonní linky územní pracoviště KHS SK, kde je možné se podle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

Poradenská infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Informace pro občany najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, případně na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Usneseni_BRK_koronavir_doporuceni.docx

Priloha_Co_delat_Coronavir.pdf

Plakat_co_delat_cestovani_Coronavir.pdf

Mimořádné_OOP_-_zákaz_vývozu_všech_respirátorů_třídy_FFP3_mimo_ČR.pdf

 Uzavírka sil. II/116 Řevnice - Mníšek pod Brdy

Městský úřad Černošice , odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací povoluje

I. úplná uzavírka
komunikace: silnice č. II/116 Řevnice – Mníšek pod Brdy
v úseku: v km stan. 46,336 – 49,634
z důvodů: sanace zádržného systému
v termínu: od 15.3.2020 do 30.4.2020

Vedení objízdné trasy pro vozidla do 7,5t - obousměrně:
Z Mníšku pod Brdy ze sil. II/116 po sil. III/11510 Řitka – Všenory – Dobřichovice na sil. II/115
směr Řevnice / Praha a opačně


Vedení objízdné trasy pro vozidla nad 7,5 t - obousměrně :
Z Mníšku pod Brdy po D4 do Dobříše - po sil. III/11628- II/114 ul. Pražská – ul. Plk. B.
Petroviče – II/114 ul. Hostomická /Dobříšská do Hostomic- dále po sil. II/115 ul. Nádražní přes
obce Skřípel – Osov – Vižina – Podbrdy – Skuhrov – Hatě – Svinaře do Řevnic a opačně


II. částečná uzavírka
v termínu: od 1.5.2020 do 31.10.2020
V úseku stavby bude doprava vedena kyvadlově, řízena světelným signalizačním
zařízením. Průjezd bude možný pouze pro vozidla max. délky 6,0 m.


Vedení objízdné trasy pro vozidla , jejichž délka přesahuje 6,0 m - obousměrně :
Z Mníšku pod Brdy po D4 do Dobříše - po sil. III/11628- II/114 ul. Pražská – ul. Plk. B.
Petroviče – II/114 ul. Hostomická /Dobříšská do Hostomic- dále po sil. II/115 ul. Nádražní přes
obce Skřipel – Osov – Vižina – Podbrdy – Skuhrov – Hatě – Svinaře do Řevnic a opačně.

Rozhodnutí Město Černošice.pdfHasičský ples 14.3.2020

SDH Hatě Vás srdečně zve na hasičský ples v sobotu 14.3. 2020

Hasičský ples.jpg

 MŮJ KRAJ - participativní rozpočet Středočeského kraje

Máte nápad, který by pomohl oživit Vaše město či obec ve Středočeském kraji? Přihlaste jej prostřednictvím jednoduchého formuláře. Čím dříve začnete, tím dříve může váš nápad získat podporu ostatních. Návrhy pro rok 2020 začneme přijímat 1.3.2020.

VÝZVA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020

Rada Středočeského kraje schválila dne 20. ledna 2020 svým usnesením č. 070-03/2020/RK Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020 s následujícími kritérii:

1. Finanční částka vyčleněna na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2020 činí 50 000 000 Kč.

2. Maximální výše podpory jednoho projektu je 400 000 Kč.

Rozdělení výše alokovaných prostředků pro jednotlivé ORP a jejich podskupiny:

Minimum 400 000 Kč
Maximum 1 500 000 Kč

  podskupiny podle počtu obyvatel
obec s rozšířenou působností (ORP) 3000+ 500-2999 499-
Benešov 1 100 000 Kč 900 000 Kč 400 000 Kč
Beroun 1 200 000 Kč 900 000 Kč 400 000 Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 400 000 Kč
Čáslav 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Černošice 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 400 000 Kč
Český Brod 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Dobříš 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Hořovice 400 000 Kč 600 000 Kč 400 000 Kč
Kladno 1 500 000 Kč 1 300 000 Kč 400 000 Kč
Kolín 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 400 000 Kč
Kralupy nad Vltavou 700 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Kutná Hora 1 000 000 Kč 500 000 Kč 400 000 Kč
Lysá nad Labem 800 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Mělník 700 000 Kč 700 000 Kč 400 000 Kč
Mladá Boleslav 1 500 000 Kč 900 000 Kč 600 000 Kč
Mnichovo Hradiště 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Neratovice 700 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Nymburk 700 000 Kč 600 000 Kč 400 000 Kč
Poděbrady 500 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Příbram 1 500 000 Kč 600 000 Kč 500 000 Kč
Rakovník 800 000 Kč 800 000 Kč 400 000 Kč
Říčany 1 000 000 Kč 1 400 000 Kč 400 000 Kč
Sedlčany 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Slaný 700 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Vlašim 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Votice 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

Projekty lze financovat jen v úplné požadované výši finančních prostředků. V rámci každé podskupiny ORP nevyčerpané prostředky budou použity na financování dalších nejlépe hodnocených projektů v rámci podskupiny ORP. Zbylé prostředky budou použity na nejlépe hodnocené projekty v rámci celé ORP.

3. Harmonogram participativního rozpočtu 2020:

TERMÍN   PROCES
01.03.2020 – 31.03.2020   Podávání návrhů projektů
01.03.2020 – 31.03.2020   Sběr podpory pro návrhy
01.04.2020 – 15.06.2020   Veřejná setkání s občany
01.04.2020 – 15.05.2020   Posuzování projektů úřadem
16.05.2020 – 15.06.2020   Hlasování občanů
Od 01.07.2020   Realizace vítězných projektů

4. Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách.

5. Projekty je možné podávat a hlasovat o nich prostřednictvím webových stránek mujkraj.kr-stredocesky.cz nebo pomocí předem připraveného formuláře, osobně u koordinátorů participativního rozpočtu při veřejném projednávání, případně poštou na adresu Zborovská 11, 150 21 Praha 5, s označením obálky „MŮJ KRAJ“.

6. Formuláře a podpisové archy budou k dispozici na webových stránkách nebo k vyzvednutí u koordinátorů.

Proces participativního rozpočtu a náležitostí návrhu projektů se řídí Zásadami participativního rozpočtu Středočeského kraje a touto Výzvou.

Rada kraje si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu.

 

letak.pdf

výzva.pdf

Zásady participativního rozpočtu.pdf

manuál.pdf

Dopis.pdfProdej dřeva

Prodej dřeva.pdfINFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060696443 ve Vaší obci / městě:

Skuhrov/Hatě

Dne

Od

Do

16.03.2020

7:30

15:00

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

 

16.03.2020 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060696443

Skuhrov - Hatě, okres Beroun

Hatě
1011121618192642498692č. 1001831parc. č. 328/4


Kotlíkové dotace

letak_kotlíky.pdfUKLIĎME SVĚT UKLIĎME ČESKO

Uklidme_svet_uklidme_Cesko_2020_Pozvánka na veřejné zasedání 26.02.2020

Pozvánka na veřejné zasedáníUzavírka sil. II/116 Řevnice - Mníšek pod Brdy

přechodná úprava provozu - veřejná vyhláška