Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Velkoobjemový odpad

Milí občané, obec Skuhrov oznamuje, že bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Občané si odpad uloží do kontejneru sami.

Do kontejneru NEPATŘÍ:

  • Bioodpad
  • Nebezpečný odpad – autobaterie, oleje, chemikálie apod.
  • Pneumatiky

Hodyně 22.5.2020 cca od 13:00- náves

Hatě 23.5.2020 cca od 11:00 - náves

Skuhrov 29.5.2020 cca od 13:00 - před Plzenskými

Drahlovice 30.5.2020 cca od 11:00 - hasičárna

 Bezúročné půjčky pro živnostníky

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

 

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky:  http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.Rekonstrukce místní komunikace - Hatě

Z důvodu rekonstrukce komunikace nepojedou zítra popeláři.  V případě nutnosti můžete využít pracovníků k zajištění odnosu popelnice na místo určené k vývozu.

Pokládka asfaltového povrchu bude probíhat ve čtvrtek a průjezd nebude dočasně možný.

Děkujeme za pochopení.Uzavírka sil. II/115 Vižina - Skuhrov

Uzavírka  a objížďka silnice II/115 v úseku Vižina-Skuhrov, z důvodu její rekonstrukce v době od 13.5.2020 do 31.7.2020.


Objízdné trasy žadatel plánuje pro vozidla do 3,5 t přes obce Osov, Lážovice - Nové Dvory, Všeradice,
Nesvačily, Skuhrov, po silnicích III/11549, III/1538, III/11526 a III/11524.

Pro vozidla nad 3,5 t přes obce Osov, Lážovice, Bykoš, Měňany, Liteň, Skuhrov, po silnicích III/11549, III/11414, III/11413, III/11531 a
III/11524, jak je zakresleno v mapě 3.+4. etapa Skuhrov – Vižina úsek cca 4.200 m, která je nedílnou
součástí tohoto oznámení.

OBČANÉ DRAHLOVIC BUDOU MÍT V DOBĚ REKONSTRUKCE POVOLEN PRŮJEZD STAVENIŠTĚM

objízdná trasa.pdfKontejnery na kovové odpady

Kontejnery na kovové odpady jsou nově umístěny na Drahlovicích (točna autobusu) a Hatě pod čp. 97 ( pod hospodou, směrem Leč )

Do kovových odpadů patří plechovky od potravin, nápojové plechovky ostatní kovové předměty z domácností. 

Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami. Mimořádná odstávka elektřiny Drahlovice

V pondělí 4. května dojte k přerušení dodávky elektřiny v době cca 10:00 - 14:00 max.  Toto omezení platí v části Drahlovice  od Hasičárny směrem k lesu. ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

 S okamžitou platností platí zákaz napouštění bazénu vodou z obecního vodovodu.

V důsledku nadměrné spotřeby vody, může krátkodobě dojít ke zhoršení kvality pitné vody. Na odstranění potíží pracujeme. Rekonstrukce místní komunikace - Hatě

Od úterý 28.4.2020 začnou stavební práce na plánované rekonstrukci místní komunikace (pod obecním úřadem). Žádáme občany, aby neparkovali svými vozidly na komunikaci ani v její blízkosti. Obyvatelům bude umožněn průjezd.

 

Děkujeme za pochopeníProdej dřeva

Prodej dřeva znovu zahájen

Obec Skuhrov nabízí k prodeji palivové dřevo skládané neštípané v délce 1m.

Cena za 1 prostorový metr (PRM):

Občané obce Skuhrov 500 Kč /1PRM

Ostatní 600 Kč / 1PRM

Odběr NENÍ omezen

Výdej bude probíhat každý čtvrtek a pátek od 14:00 po domluvě a zaplacení na obecním úřadu. Rozhoduje pořadí úhrady.

Doprava vlastní.Obnovení úředních hodin

Vážení spoluobčané,

oznamujeme, že od 20.4.2020 budou obnoveny úřední hodiny obecního úřadu. Pondělí 8:00 - 12:00, středa 16:00 - 18:00.