Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


2 Starší

Informace pro občany Hatě a Hodyně

Vážení spoluobčané, blíží se předpokládaný termín předání kanalizačních přípojek v Hatích a Hodyni. Žádáme občany a překontrolování a případné nedostatky neodkladně nahlaste na obecním úřadu. Informace pro občany Drahlovic a Skuhrova - vodovodní přípojky - upřesnění

Vodovodní přípojku hradí obec 1 metr za hranici pozemku, vodovodní trubka je zakončená záslepkou viz.  přiložená fotodokumentace.  Vše ostatní si hradí vlastník sám tj. osazení vodovodní šachty a následné připojení k domu si hradí vlastník na své náklady.  V případě zájmu o připojení je třeba uzavřít s obcí smlouvu o odběru vody, po uzavření smlouvy bude vydán ocejchovaný a zaplombovaný vodoměr, který si hradí vlastník sám při podpisu smlouvy. Bez uzavření smlouvy nelze instalovat žádný vodoměr.

Při veškerých potížích a dotazech nás neváhejte kontaktovat na tel: 775 354 444

IMG_20181123_121239.jpgDůležité upozornění pro občany Hatí a Hodyně - Přísný zákaz vypouštění fekálií !!!

Obec Skuhrov tímto upozorňuje občany z Hatí a Hodyně na přísný zákaz vypouštění fekálií do nezkolaudované splaškové kanalizace. Jelikož se tento případ již vyskytl, upozorňujeme občany, že pokud tak učiní, budou veškeré náklady spojené s vyčištěním a čerpáním čerpacích stanic, kontrolu potrubí a čerpacích stanic a ostatních prací plně předepsány k úhradě zjištěnému viníkovi.

Kontroly potrubí a čerpacích stanic budou prováděny od 10.10.2018 do 18.10.2018.

Úřední deska obce Skuhrov2 Starší