Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov

Pozvánka na veřejné zasedáníVeřejná vyhláška

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SKUHROVPlánované uzavírky

Řevnice - Zadní Třebaň 25.3.2019 - 7.7.2019

úplná uzavírka komunikace č. III/11517  ulice Komenského, Třebaňská od 25.3.2019 do 7.7.2019 důvodem je rekonstrukce dešťové kanalizace a oprava povrchu vozovky v úseku od ul. U Prodejny směrem na Zadní Třebaň v délce cca 730 m 

 

 Most ve Svinařích 1.4.2019 - 30.9.2019

uzavírka silnice č. III/11522 z důvodu rekonstrukce mostu čv.č. 11522-1

Plánek.pdfVýluka na trase Zadní Třebaň - Lochovice od 25.3.2019 do 23.4.2019

Výluka Zadní Třebaň - Lochovice.pdfRozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2Informace pro občany Drahlovic - vodovod

Vážení občané v sobotu 16.3.2019  bude probíhat odkalování vodovodního řadu ve Skuhrově. V souvislosti s tímto může dojít ke krátkodobému zakalení vody.

V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obracet na obsluhu.

Martin Mottl Tel: 724 081 425

Petr Zálom tel: 730 823 673

Děkujeme za pochopení.Výzva pro vlastníky lesů - Kůrovec

Kůrovec ničí naše lesy

Jak postupovat, na koho se obrátit a rámcová doporučení naleznete v odkazu níže.

Kůrovec ničí naše lesy.pdfAgenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníkůRozpočtové opatření č. 1 ze dne 31.1.2019

Rozpočtové opatření č.1Závěr z testovací jízdy na Drahlovicích "točna" u autobusové zástávky

Závěr z testu průjezdu autobusu na Drahlovicích.

 

Dne 22.2.2019 proběhla v Drahlovicích „točna“ testovací jízda autobusu, který je nasazován v mimořádných případech. Vzhledem k nemožnosti bezproblémového průjezdu bylo schválené náhradní řešení:

Pokud dojde k nenadálé situaci jako je například porucha autobusu, který na trase pravidelně jezdí a v důsledku ojedinělé situace bude nasazen jiný typ autobusu, nebude autobus zajíždět do „točny“ k autobusové zastávce. Řidič autobusu zatroubí a počká na komunikaci č.583/3 směrem k lesu než se děti a ostatní cestující přesunou ze zastávky k autobusu. Autobus se v těchto mimořádných situacích bude otáčet u hasičárny.

Žádáme tímto občany, aby neparkovali před hasičárnou a v její blízkosti. 

 

V Hatích 22.2.2019                   Ing. Lucie Živná, starostka