Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, která se bude konat 15.02.2019 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060632426

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Skuhrov - Hodyně

Hodyně
1002006 226 / 22 226/15 226/26 p226/20 p226/21 1 12 13 14 15 16 17 18 19 226/29/č.parcely 23 26 27 28 4 5 6 7 E137 parc.č. 225/4 parc.č. 225/6 parc.č. 226/17 parc.č. 226/23 parc.č. 9/1


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Vážení občané,
 
dne 30.01.2019 (07:30 - 14:30) -proběhne plánovaná odstávka č. 110060630840

Skuhrov - Hatě

Hatě
2 21 22 23 24 25 30 50


Kontejnery na tříděný odpad

Vážení spoluobčané, kontejnery na tříděný odpad byly přemístěny před obecní úřad a finálně budou shromážděné vedle krámu.

V nejbližší době nádoby rozmístíme také po obci.

Prosím, neodkládejte už žádný odpad k autobusové zastávce. Omlouvám se Vám za komplikace.Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva 30.12.2018

Datum konání: 30. 12. 2018

Dne 30.12.2018 od 17:30 hod. v budově OÚ Skuhrov zasedací místnost 1. patro.

ProgramVeřejná vyhláška-Oznámení o předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa

Městský úřad Beroun oznamuje všem vlastníkům lesa o výměře méně než 50 ha v územní působnosti Městského úřadu Beroun že si mohou bezplatně převzít lesní hospodářské osnovy. Od 01.11.2019 každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Úřední e-deska obce SkuhrovRozpočtové opatření č.11 z 27.11.2018

Úřední e-deska obce Skuhrov  nebo Zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách Obce SkuhrovNávrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021-oprava

Zveřejněno na Úřední E-desce

Návrh rozpočtu na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021Zápis z veřejného zasedání OZ z 28.11.2018

Zápis z veřejného zasedání OZ z 28.11.2018Oznámení záměru o prodeji dřeva

Obec Skuhrov, tímto oznamuje záměr prodeje obecního dřeva napadeného kůrovcem v množství 20 prostorových metrů (13m3).

Nabídky je možné podat přímo na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím České pošty nebo datové schránky ewwaj3d. Nabídky podávejte nejpozději do 27.12.2018 do 15:00.

Úřední e-deska obce SkuhrovInformace pro občany Hatě a Hodyně

Vážení spoluobčané, blíží se předpokládaný termín předání kanalizačních přípojek v Hatích a Hodyni. Žádáme občany a překontrolování a případné nedostatky neodkladně nahlaste na obecním úřadu.