Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


1 5 9 11 13 Starší

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva 30.12.2018

Datum konání: 30. 12. 2018

Dne 30.12.2018 od 17:30 hod. v budově OÚ Skuhrov zasedací místnost 1. patro.

ProgramVeřejná vyhláška-Oznámení o předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa

Městský úřad Beroun oznamuje všem vlastníkům lesa o výměře méně než 50 ha v územní působnosti Městského úřadu Beroun že si mohou bezplatně převzít lesní hospodářské osnovy. Od 01.11.2019 každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Úřední e-deska obce SkuhrovRozpočtové opatření č.11 z 27.11.2018

Úřední e-deska obce Skuhrov  nebo Zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách Obce SkuhrovNávrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021-oprava

Zveřejněno na Úřední E-desce

Návrh rozpočtu na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021Zápis z veřejného zasedání OZ z 28.11.2018

Zápis z veřejného zasedání OZ z 28.11.2018Oznámení záměru o prodeji dřeva

Obec Skuhrov, tímto oznamuje záměr prodeje obecního dřeva napadeného kůrovcem v množství 20 prostorových metrů (13m3).

Nabídky je možné podat přímo na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím České pošty nebo datové schránky ewwaj3d. Nabídky podávejte nejpozději do 27.12.2018 do 15:00.

Úřední e-deska obce SkuhrovInformace pro občany Hatě a Hodyně

Vážení spoluobčané, blíží se předpokládaný termín předání kanalizačních přípojek v Hatích a Hodyni. Žádáme občany a překontrolování a případné nedostatky neodkladně nahlaste na obecním úřadu. Důležité upozornění pro občany Hatí a Hodyně - Přísný zákaz vypouštění fekálií !!!

Obec Skuhrov tímto upozorňuje občany z Hatí a Hodyně na přísný zákaz vypouštění fekálií do nezkolaudované splaškové kanalizace. Jelikož se tento případ již vyskytl, upozorňujeme občany, že pokud tak učiní, budou veškeré náklady spojené s vyčištěním a čerpáním čerpacích stanic, kontrolu potrubí a čerpacích stanic a ostatních prací plně předepsány k úhradě zjištěnému viníkovi.

Kontroly potrubí a čerpacích stanic budou prováděny od 10.10.2018 do 18.10.2018.

Úřední deska obce Skuhrov1 5 9 11 13 Starší