Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Obecní vývěska

 

Informace pro rodiče k Vítání občánků

Platná legislativa neumožňuje obcím využívat informace ze systému evidence obyvatel nad rámec úpravy stanovený v zákoně o obcích. Obec Skuhrov  chce zachovat tradici  Vítání občánků  a proto se obrací na Vás, rodiče novorozených dětí, s žádostí o spolupráci. Budete-li mít zájem, aby Vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se, prosím na obecní úřad  a sdělte jméno, příjmení a datum narození dítěte.

Na vítání budou pozvány děti s trvalým pobytem na území obce.

                                                                                                                   Josef Marhoul   starosta

 formulář v PDF           formulář v DOC                                                                           

 

 

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Nebo na www.mdcr.cz

 

PROGRAM ROZVOJE OBCE SKUHROV na období let 2016-2021

 

Upozornění občanům: pálení otevřených ohňů

 

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

 

Upozornění o volném pobíhání psů

 

Hodnocení kvality pitné vody studánka v Hodyni

Datum odběru: 10.09.2013

 

 

Hodnocení kvality pitné vody studánka v Hatích chatová oblast

Datum odběru: 10.09.2013

 

Informace o nové službě HZSSK při ohlašování pálení odpadu a hořlavých látek

 

Otvírací doba knihovny na OÚ v Hatích

Knihovna pro dospělé a děti
každý pátek od 16:00 - 17:00h

Kominictví Zeman s.r.o. Řevnice

 

Nové občanské průkazy

 

Hodnocení kvality pitné vody studánka v Hatích chatová oblast

Datum odběru: 23.01.2012

 

Ceník nájmů na rok 2012

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č.91/2010 sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

 

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj Inspektorát Beroun-aktuální tel čísla

 

Kácení a prořezávání stromů-Fa. Všenory

 

Montáže,opravy,revize a projekty hromosvodů Fa. GN