Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Kanalizace


Kanalizace Hatě - Hodyně 

Kanalizace je v provozu a je možné se připojovat dle požadavků provozovatele. Provozovatelem je společnost AQUACONSULT, spol. s r.o.  

Provozně technické požadavky provozovatele.pdf

 

Podmínky OOV 17092019.pdf

 Kanalizační řád.pdf

Reklamační-řád-AQC.pdf

Kontakty: tel: 251 64 22 13

fakturace: paní Iveta Janáčková email: janackova@aquaconsult.cz  linka 302

Technické provedení, provoz: pan Pavel Vlach email: vlach@aquaconsult.cz linka 102, pan Stanislav Kejha email: kejha@aquaconsult.cz

 


Vážení spoluobčané,

Na veřejném zasedání, které se konalo 4.6.2020 zastupitelstvo obce Skuhrov stanovilo termín napojení nemovitostí  na novou splaškovou kanalizaci a to nejpozději do 31.12.2020.  

Cílem tohoto rozhodnutí je řádně likvidovat odpadní splaškové vody bez poškozování životního prostředí a zajištění podmínek poskytnuté dotace na projekt splašková kanalizace.

 Požadavky na připojení a podmínky  odvádění odpadních vod jsou k dispozici na webových stránkách nebo na obecním úřadu. 

 Děkujeme za pochopení a věříme, že toto rozhodnutí přispěje k zmírnění problému s drobnými znečišťovateli a současně dojde ke zlepšení životního prostředí v naší obci.

Lucie Živná, starostka obce