Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách Obce Skuhrov

2019 

 

Schválený schodkový rozpočet OBCE SKUHROV na rok 2019

-schválený obecním zastupitelstvem dne 30.12.2018, usnesením č.35

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 14.01.2019

 

Schválený střednědobý rozpočet OBCE SKUHROV -Výdaje a Příjmy na období 2019 až 2021

-schválený obecním zastupitelstvem dne 30.12.2018, usnesením č.36

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 08.01.2019

 

Rozpočtová opatření za rok 2019

 

Rozpočtové opatření č.1 2019

-schváleno starostkou obce dne 31.01.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 10.04.2019, usnesení č.61

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 01.03.2019

 

Rozpočtové opatření č.2 2019

-schváleno starostkou obce dne 28.02.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 10.04.2019, usnesení č.62

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 20.03.2019

 

Rozpočtové opatření č.3 2019

-schváleno starostkou obce dne 21.03.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne XX.XX.2019

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 16.04.2019

 

 Rozpočtové opatření č.4 2019

-shváleno starostkou obce dne 30.4.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne XX.XX.2019

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 16.5.2019