Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách Obce Skuhrov

2020

 

Schválený přebytkový rozpočet OBCE SKUHROV na rok 2020

-schválený obecním zastupitelstvem dne 11.12.2019, usnesením č.126

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 13.12.2019

 

Schválený střednědobý rozpočet OBCE SKUHROV -Výdaje a Příjmy na období 2020 až 2022

-schválený obecním zastupitelstvem dne 11.12.2019, usnesením č.127

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 13.12.2019

 

Rozpočtová opatření za rok 2020

 

Rozpočtové opatření č.1 2020

-schváleno starostkou obce dne 28.02.2020

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 12.03.2020

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne XX.XX.2020, usnesení č.

 

2019 

 

Schválený schodkový rozpočet OBCE SKUHROV na rok 2019

-schválený obecním zastupitelstvem dne 30.12.2018, usnesením č.35

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 14.01.2019

 

Schválený střednědobý rozpočet OBCE SKUHROV -Výdaje a Příjmy na období 2019 až 2021

-schválený obecním zastupitelstvem dne 30.12.2018, usnesením č.36

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 08.01.2019

 

Závěrečný účet za rok 2018, § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavený ke dni 31.12.2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov za rok 2018

-schválený obecním zastupitelstvem dne 26.06.2019, usnesením č.85 a 86

-vyvěšeno na úřední E-desce dne 03.07.2019

 

Rozpočtová opatření za rok 2019

 

Rozpočtové opatření č.1 2019

-schváleno starostkou obce dne 31.01.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 10.04.2019, usnesení č.61

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 01.03.2019

 

Rozpočtové opatření č.2 2019

-schváleno starostkou obce dne 28.02.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 10.04.2019, usnesení č.62

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 20.03.2019

 

Rozpočtové opatření č.3 2019

-schváleno starostkou obce dne 21.03.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 05.06.2019, usnesení č.70

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 16.04.2019

 

 Rozpočtové opatření č.4 2019

-schváleno starostkou obce dne 30.4.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 05.06.2019, usnesení č.71

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 16.5.2019

 

Rozpočtové opatření č.5 2019

-schváleno starostkou obce dne 23.05.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 26.06.2019, usnesení č.84

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 18.06.2019

 

Rozpočtové opatření č.6 2019

-schváleno starostkou obce dne 28.06.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 31.07.2019, usnesení č.94

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 22.07.2019

 

Rozpočtové opatření č.7 2019

-schváleno starostkou obce dne 26.07.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 12.09.2019, usnesení č.99

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 16.08.2019

 

Rozpočtové opatření č.8 2019

-schváleno starostkou obce dne 26.08.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 15.10.2019, usnesení č.110

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 13.09.2019

 

Rozpočtové opatření č.9 2019

-schváleno starostkou obce dne 25.09.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 15.10.2019, usnesení č.111

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 14.10.2019

 

Rozpočtové opatření č.10 2019

-schváleno starostkou obce dne 31.10.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 11.12.2019, usnesení č.124

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 15.11.2019

 

Rozpočtové opatření č.11 2019

-schváleno starostkou obce dne 29.11.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 22.01.2020, usnesení č.139

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 18.12.2019

 

Rozpočtové opatření č.12 2019

-schváleno starostkou obce dne 30.12.2019

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 26.02.2020

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 24.01.2020