Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách Obce Skuhrov

 

2018

 

Schválený schodkový rozpočet OBCE SKUHROV na rok 2018

-schválený obecním zastupitelstvem dne 21.12.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 27.12.2017

 

Schválený střednědobý rozpočet OBCE SKUHROV -Výdaje a Příjmy na období 2018 až 2020

-schválený obecním zastupitelstvem dne 21.12.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 27.12.2017

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov za rok 2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 24.04.2018

 

Účetní závěrka Obce Skuhrov za rok 2017 včetně protokolu o schválení účetní závěrky

-schválený obecním zastupitelstvem dne 29.05.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 01.06.2018

 

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Skuhrov za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017

-schválený obecním zastupitelstvem dne 29.05.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 01.06.2018

 

Rozpočtová opatření za rok 2018

 

Rozpočtové opatření č.1 2018

-schváleno starostou obce dne 16.02.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 19.04.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 14.03.2018

 

Rozpočtové opatření č.2 2018

-schváleno starostou obce dne 29.03.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 19.04.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 13.04.2018

 

 Rozpočtové opatření č.3 2018

-schváleno starostou obce dne 31.03.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 29.05.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 24.04.2018

 

Rozpočtové opatření č.4 2018

-schváleno starostou obce dne 30.04.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 29.05.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 19.05.2018

 

Rozpočtové opatření č.5 2018

-schváleno starostou obce dne 31.05.218

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 01.08.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 22.06.2018

 

Rozpočtové opatření č.6 2018

-schváleno starostou obce dne 30.06.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 01.08.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 16.07.2018

 

Rozpočtové opatření č.7 2018

-schváleno starostou obce dne 30.06.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 01.08.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 24.07.2018

 

Rozpočtové opatření č.8 2018

-schváleno starostou obce dne 31.08.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 01.11.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 14.09.2018

 

Rozpočtové opatření č.9 2018

-schváleno starostou obce dne 30.09.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 01.11.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 16.10.2018

 

Rozpočtové opatření č.10 2018

-schváleno starostou obce dne 31.10.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 28.11.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 13.11.2018

 

Rozpočtové opatření č.11 2018

-schváleno starostou obce dne XX.XX.2018

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne XX.XX.2018

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 18.12.2018

 

2017

 

Schválený rozpočet OBCE SKUHROV na rok 2017

-schválený obecním zastupitelstvem dne 19.12.2016

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 23.03.2017

Rozpočtový výhled OBCE SKUHROV na období 2015 - 2018    2.část

-schválený obecním zastupitelstvem dne 18.12.2014

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 23.03.2017

Protokol o schválení účetní závěrky OBCE SKUHROV za rok 2016

-schválený obecním zastupitelstvem dne 29.06.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 08.07.2017

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření OBCE SKUHROV za rok 2016

-schválený obecním zastupitelstvem dne 29.06.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 08.07.2017

 

 

Rozpočtové opatření č.1 2017

-schváleno obecním zastupitelstvem dne 16.03.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 23.03.2017

 

Rozpočtové opatření č.2 2017

-schváleno obecním zastupitelstvem dne 30.05.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 09.06.2017

 

Rozpočtové opatření č.3 2017

 -schváleno obecním zastupitelstvem dne 30.05.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 09.06.2017

 

Rozpočtové opatření č.4 2017

 -schváleno starostou obce dne 29.05.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 29.06.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 04.08.2017

 

Rozpočtové opatření č.5 2017

 -schváleno starostou obce dne 30.06.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 10.08.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 04.08.2017

 

Rozpočtové opatření č.6 2017

 -schváleno starostou obce dne 29.07.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 10.08.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 11.08.2017

 

Rozpočtové opatření č.7 2017

-schváleno starostou obce dne 28.08.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 09.11.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 05.09.2017

 

Rozpočtové opatření č.8 2017

-schváleno starostou obce dne 30.09.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 09.11.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 15.10.2017

 

Rozpočtové opatření č.9 2017

-schváleno starostou obce dne 31.10.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 09.11.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 25.11.2017

 

Rozpočtové opatření č.10 2017

-schváleno starostou obce dne 30.11.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 21.12.2017

-vyvěšeno na úřední E-desce dne: 27.12.2017