Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

 

Odpady

Systém shromažďování odpadů se řídí dle vyhlášky č. 1/2015 je závazný pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce, pro všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce a pro všechny fyzické osoby, které se na území obce zdržují.

Na této stránce je uveřejněn stručný výpis a doplnění mající pouze informativní charakter.

Plné znění vyhlášky č. 1/2015 najdete pod Obecní úřad - Vyhlášky, zákony a zásady

 

Komunální odpad

Komunální odpad se sváží v typizovaných sběrných nádobách, popelnicích o objemu 110 l označené svozovou známkou. Sběrné nádoby budou v den svozu přistaveny nejpozději do 7:00 hod. na místo svozu.

odvoz v letních měsících od 01.05 do 30.09. 1 x za 14 dni

odvoz v zimních měsících od 01.10 do 30.04. 1 x za týden

Na každé vyvážené nádobě musí být nalepený čárový kód, který je k vyzvednutí na obecním úřadě za cenu 10,-Kč, cena za odvoz jedné popelnice je 75Kč.

 

!!! Neoznačené nádoby se nebudou vyvážet !!!

 

Do popelových nádob nedávejte: Trávu, větve, stavební suť, železo, pneumatiky, zbytky z aut a nábytek.

 

V chatových osadách se směsný komunální odpad ukládá do igelitových pytlů s logem svozové firmy.  Tyto pytle 60 l – 10 svozů za 600,- Kč jsou k dostání na obecním úřadě. Sezónní svoz je v období od 01.03. do 30.09. kalendářního roku.

Pytle označené logem se odkládají na označená místa: osada TC Westend – pod Číhátkem, na Číhátkách, u Borováku, na Zámecké u lesa. Osada Chalupecký rybník – na Rozcestí.

 

Nebezpečný odpad

Termín svozu nebezpečného odpadu proběhne minimálně 2x za rok. S jeho termínem a místem svozu budete včas seznámeni.

Do nebezpečného odpadu patří např. syntetické barvy, laky a ředidla, mořidla, oleje a tuky minerální nebo syntetické, obaly od chemikálií a olejů, kyseliny, lepidla, epoxidy, nemrznoucí kapaliny, akumulátory, pneumatiky, žárovky, zářivky.

 

Objemný odpad

Termín svozu objemného odpadu proběhne minimálně 2x za rok. S jeho termínem a místem svozu budete včas seznámeni.

Do objemného odpadu patří např. nábytek, koberce, matrace, lina, plasty z aut, sanitární keramika aj.

 

Kovový odpad

Sběrné místo se nachází u klubovny v Hatích. U drobnějšího kovového odpadu je vhodné je uložit do větších kovových obalů či igelitových pytlů.

 

Elektroodpad

Sběrné místo se nachází u klubovny v Hatích. Patří sem především vysloužilé elektrospotřebiče jako lednice, televize, monitory, počítače, rádia, mobily, žehličky, mixéry, roboti, rychlovarné konvice aj.

 

 

Tříděný odpad nepatřící do komunálního

 

Plasty: žlutý kontejner

Do plastů lze vhodit: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, vypláchnuté nápojové krabice od džusů, mléka a vína.

Do plastů nepatří: bakelit, guma, PVC, linoleum, pneu, novodurové trubky, znečištěné plastové obaly od chemikálií, olejů a barev, zbytky potravin v nápojových kartonech.

Sběrné místa se nachází: Hodyně náves, Hatě u obchodu, Skuhrov transformátor, Drahlovice u otočky, hasičárna, Leč u potoka.

 

Sklo: zelený kontejner

Do skla lze vhodit: bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve a zavařovací sklenice, tabulové sklo.

Do skla nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběrné místa se nachází: Hodyně náves, Hatě u obchodu, před provozovnou p. Krtka, Skuhrov transformátor, Drahlovice u otočky, hasičárna, Leč u potoka.

 

Papír: modrý kontejner

Do papíru lze vhodit: noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balící papír, kancelářský papír.

Do papíru nepatří: mokrý, mastný či jinak znečištěný papír, úhlový a voskovaný papír, použité plenky.

Sběrné místa se nachází: Hodyně náves, Hatě autobusová zastávka a u obchodu, Skuhrov transformátor, Drahlovice u otočky, Leč u potoka.

 

Bioodpad: hnědý kontejner

Bioodpad se sváží v typizovaných sběrných nádobách 240 l (biologický odpad barva hnědá) – jeden svoz 70 Kč.

Svoz biologického odpadu začíná od 01.04. do 31.10. kalendářního roku – 1x 14 dní.

Do bioodpadu lze vhodit: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

 Sběrné místa se nachází: Hodyně náves,Skuhrov náves, Drahlovice u otočky Hatě před č.p. 86 ( před pilou pana Krtka)

 

Textil: bílý kontejner

Do textilu lze vhodit: použitý a nepotřebný textil, ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy, párovaná obuv, hračky.

Do textilu nepatří: koberce, matrace, molitan, znečištěné a mokré textilie.

Textil či hračky ukládejte zabalené a zavázané do igelitových tašek či pytlů.

 

 

 

Další informace jak správně třídit odpad se dozvíte na www.jaktridit.cz