Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

 

Odpady

Systém shromažďování odpadů se řídí dle vyhlášky č. 1/2019 je závazný pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce, pro všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce a pro všechny fyzické osoby, které se na území obce zdržují.

Na této stránce je uveřejněn stručný výpis a doplnění mající pouze informativní charakter.

Plné znění vyhlášky č. 1/2019 najdete pod Obecní úřad - Vyhlášky, zákony a zásady

 

Komunální odpad

Komunální odpad se sváží v typizovaných sběrných nádobách, popelnicích o objemu 110 l označené svozovou známkou. Sběrné nádoby budou v den svozu přistaveny nejpozději do 7:00 hod. na místo svozu.

Na každé vyvážené nádobě musí být nalepená známka pro příslušný kalendářní rok, která je k vyzvednutí na obecním úřadě. 

!!! Neoznačené nádoby se nebudou vyvážet !!!

 

Do popelových nádob nedávejte: Trávu, větve, stavební suť, železo, pneumatiky, zbytky z aut a nábytek.

 

V chatových osadách se směsný komunální odpad ukládá do černých kontejnerů umístěných pod lesem na Zámecké cestě

 

Nebezpečný odpad

Termín svozu nebezpečného odpadu proběhne minimálně 2x za rok. S jeho termínem a místem svozu budete včas seznámeni.

Do nebezpečného odpadu patří např. syntetické barvy, laky a ředidla, mořidla, oleje a tuky minerální nebo syntetické, obaly od chemikálií a olejů, kyseliny, lepidla, epoxidy, nemrznoucí kapaliny, akumulátory, pneumatiky, žárovky, zářivky.

 

Objemný odpad

Termín svozu objemného odpadu proběhne minimálně 2x za rok. S jeho termínem a místem svozu budete včas seznámeni.

Do objemného odpadu patří např. nábytek, koberce, matrace, lina, plasty z aut, sanitární keramika aj.

 

Kovový odpad

Sběrná místa se nachází v Hatích, kontejner je umístěn na stanovišti pod hospodou a Drahlovice - točna autobusu.

Elektroodpad

Sběrné místo se nachází u klubovny v Hatích. Patří sem především vysloužilé elektrospotřebiče jako lednice, televize, monitory, počítače, rádia, mobily, žehličky, mixéry, roboti, rychlovarné konvice aj.

Drobné elektro je možné ukládat na obecním úřadě do zelené popelnice umístěné na chodbě úřadu.

 

 

Tříděný odpad nepatřící do komunálního

 

Jedlé tuky a oleje.

kontejner je umístěn v Hatích před obecním úřadem, v Hodyni náves.

 

Plasty: žlutý kontejner

Do plastů lze vhodit: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, vypláchnuté nápojové krabice od džusů, mléka a vína.

Do plastů nepatří: bakelit, guma, PVC, linoleum, pneu, novodurové trubky, znečištěné plastové obaly od chemikálií, olejů a barev, zbytky potravin v nápojových kartonech.

Sběrné místa se nachází: Hodyně náves, Hatě u obchodu, Skuhrov transformátor, Drahlovice u otočky, hasičárna, Leč u potoka.

 

Sklo: zelený kontejner

Do skla lze vhodit: bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve a zavařovací sklenice, tabulové sklo.

Do skla nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběrné místa se nachází: Hodyně náves, Hatě u obchodu, před provozovnou p. Krtka, Skuhrov transformátor, Drahlovice u otočky, hasičárna, Leč u potoka.

 

Papír: modrý kontejner

Do papíru lze vhodit: noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balící papír, kancelářský papír.

Do papíru nepatří: mokrý, mastný či jinak znečištěný papír, úhlový a voskovaný papír, použité plenky.

Sběrné místa se nachází: Hodyně náves, Hatě autobusová zastávka a u obchodu, Skuhrov transformátor, Drahlovice u otočky, Leč u potoka.

 

Bioodpad: hnědý kontejner

Bioodpad se sváží v typizovaných sběrných nádobách 240 l (biologický odpad barva hnědá) – jeden svoz 70 Kč.

Svoz biologického odpadu začíná od 01.04. do 31.10. kalendářního roku – 1x 14 dní.

Do bioodpadu lze vhodit: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

 Sběrné místa se nachází: Hodyně náves,Skuhrov náves, Drahlovice u otočky Hatě před č.p. 86 ( před pilou pana Krtka)

 

Textil: bílý kontejner

Do textilu lze vhodit: použitý a nepotřebný textil, ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy, párovaná obuv, hračky.

Do textilu nepatří: koberce, matrace, molitan, znečištěné a mokré textilie.

Textil či hračky ukládejte zabalené a zavázané do igelitových tašek či pytlů.

 

 

 

Další informace jak správně třídit odpad se dozvíte na www.jaktridit.cz 

 

Kam s pneumatikami

Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci, proto odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru. Zpětný odběr se provádí bezplatně, bez vazby na nákup zboží či služeb a bez ohledu na značku pneumatiky.

Nejbližší sběrná místa pneumatik jsou:

A.M.T. Expres Milan Tůma

Adresa
Dlážděná 116
Svinaře

 Karel Hlinka - prodej pneu

Adresa
Myslbekova 184
Liteň

Autodílna Řevnice

Adresa
Mníšecká 946
Řevnice

leták Eltma.pdf