Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Zajímavosti

Pod Obecní úřad Skuhrov patří osady: Drahlovice, Hatě, Hodyně a dvě samoty Leče a obec má v současné době 365 občanů.

V obci jsou dvě prodejny smíšeného zboží a dvě pohostinství, dále malé sportovní areály: 2 fotbalová hřiště, 2 tenisové kurty, volejbalové a nohejbalové hřiště.

Oblast je zěmědělská, ale jen malá část obyvatelstva pracuje v tomto oboru, převážnou výměru zemědělské půdy dobře obhospodařuje nájemce p. Linhart Vladimír z Hatí.

V posledních letech byla v obci postavena řada nových rodinných domků, obec vytváří podmínky, aby tento trend pokračoval. Je zpracován územní plán obce, který je před konečným schválením.

Naše celá obec má krásné čisté životní prostředí, protože je v těsné blízkosti nádherných "Brdských lesů".

V rekreačním období se počet obyvatel zvyšuje přítomností rekreantů - majitelů chat, v obci je rekreační oblast.