Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Novější 1

Rozpočtové opatření č.10 z 31.10.2018

Úřední deska Obce SkuhrovOtevření prodejny Drahlovice

Obec Skuhrov oznamuje občanům Drahlovic a Skuhrova, že od 23.10.2018 bude otevřena prodejna potravin v Drahlovicích.Rozpočtové opatření č.9 ze dne 30.09.2018

Úřední deska obce SkuhrovOSLAVA 100 LET REPUBLIKY V HATÍCH

Datum konání: 27. 10. 2018

100let.jpgZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 05.-06.10.2018

Úřední deska obce SkuhrovZápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 03.10.2018

Úřední deska obce SkuhrovDůležité upozornění pro občany Hatí a Hodyně - Přísný zákaz vypouštění fekálií !!!

Obec Skuhrov tímto upozorňuje občany z Hatí a Hodyně na přísný zákaz vypouštění fekálií do nezkolaudované splaškové kanalizace. Jelikož se tento případ již vyskytl, upozorňujeme občany, že pokud tak učiní, budou veškeré náklady spojené s vyčištěním a čerpáním čerpacích stanic, kontrolu potrubí a čerpacích stanic a ostatních prací plně předepsány k úhradě zjištěnému viníkovi.

Kontroly potrubí a čerpacích stanic budou prováděny od 10.10.2018 do 18.10.2018.

Úřední deska obce SkuhrovRozhodnutí o povolení uzavírky části silnice II/115 v Hodyni

žádost od EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ s.r.o., o povolení částečné uzavírky silnice II/115, po jednom jízdním pruhu, v obci Hodyně z důvodu homogenizace silnice po stavbě kanalizace.

Úřední deska obce SkuhrovRozhodnutí o povolení uzavírky části silnice II/115 v Hatích

žádost od Stavitelství Řehoř s.r.o., o povolení částečné uzavírky silnice II/115, po jednom jízdním pruhu, v obci Hatě z důvodu homogenizace silnice po stavbě kanalizace.

Úřední deska obce SkuhrovAktualizace agendy k 01.08.2018 nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Úřední deska obce SkuhrovNovější 1