Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Novější 1

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb. oznamujeme, že na internetových stránkách OBCE SKUHROV http://www.obecskuhrov.cz/ v odkazu zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. jsou v elektronické podobě zveřejněny následující dokumenty. Do listinné podoby lze do těchto dokumentů nahlédnout v kanceláři Obce Skuhrov, Hatě 46.Informace pro rodiče k Vítání občánků.

Termín vítání občánků :   07.04.2018

 Rozpočtové opatření č.1 ze dne 16.02.2018

Úřední deska obce SkuhrovDohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č.19/2006

Uzavřená mezi městem Beroun a obcí Skuhrov o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.

Úřední deska obce SkuhrovSazebník úhrad nákladů za poskytování info dle zák. č.106/1999 Sb.

Sazebník úhrad nákladů stanovený v souvislosti s poskytováním informací podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č.173/2006 Sb.,o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, platný od 01.03.2018, schválený Usnesením Zastupitelstva Obce Skuhrov č.325 ze dne 28.02.2018.

Sazebník úhrad nákladůNabídka kopáčské práce s možností položení a napojení kanalizace na přípojku

nabídka kopáčské práceČOV Svinaře - co do kanalizace nepatří

Co do kanalizace nepatříTechnické požadavky provozovatele veřejné kanalizace na způsob připojení odběratelů

Gravitační a tlaková kanalizační přípojkaOznámení o vyjednané ceně materiálu pro zhotovení kanalizačních přípojek

Oznámení kanalizační přípojky.pdf

Úřední deska obce SkuhrovAktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Úřední deska obce SkuhrovNovější 1