Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Ohlášení pověřence pro ochranu osobních údajů

Ochranna osobních údajůRozpočtové opatření č.4 ze dne 30.04.2018

Úřední deska obce SkuhrovPozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov

Datum konání: 29. 5. 2018

Dne úterý 29.05.2018 od 18:30 hod.

v budově Obecního úřadu v Hatích v zasedací místnosti 1 patro.

Program na Úřední deska obce SkuhrovOznámení Krajské hygienické stanice o nákaze spalničkami

Více o onemocnění, rozpoznání a obecných preventivních opatřeních se dozvíte na odkaze Krajské hygienické stanice nebo v tomto letáku.Oznámení o očkování psů dne 19.05.2018

Datum konání: 19. 5. 2018

Obec Skuhrov oznamujeme občanům, že dne 19.5.2018 proběhne očkování psů v našich obcích.

A to: 

Hodyně 14.00 – 14.15 hod.

Hatě 14.15 – 14.30 hod.

Skuhrov 14.30 – 14.45 hod.

Drahlovice 14.45 – 15.00 hod.

 

Cena jedné očkovací vakcíny činní 100 Kč a bude hrazena přímo MVDr. Doušovi. Majitelé psů, kteří nebudou očkovat své psy v tomto termínu, do 15.6.2018 předloží očkovací průkaz o provedeném očkování na letošní rok.

 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 19.04.2018

USNESENÍ 19.04.2018

Úřední deska obce SkuhrovNávrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Skuhrov

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17 předkládá finanční výbor Zastupitelstvu obce k projednání návrh Závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Úřední deska obce SkuhrovNávrh účetní závěrky Obce Skuhrov za rok 2017

V souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek předkládá finanční výbor zastupitelstvu obce ke schválení účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovém dni 31.12.2017. Podle § 18 odst. 1. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je účetní závěrka nedílný celek a tvoří ji... Úřední deska obce SkuhrovPříloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2017

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky).

Úřední deska obce SkuhrovOznámení záměru o pronájmu obchodu v Drahlovicích

Obecní úřad Skuhrov, tímto oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor za účelem provozování obchodní činnosti, zejména k účelu prodeje potravin a spotřebního zboží spotřebitelům, v objektu č.p. 5 v Drahlovicích na stavebním pozemku parc. č. 53/2 v k.ú. Skuhrov pod Brdy.

Úřední deska obce Skuhrov