Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Rozpočtové opatření č.8 ze dne 31.08.2018

Úřední deska obce SkuhrovUpozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle uvedeného rozsahu do 15. listopadu.

ČEZOznámení o sběru velkoobjemového odpadu Hatě 14.09. a Hodyně 15.09.

Obec Skuhrov oznamuje, že bude proveden odvoz velkoobjemového odpadu.

 

Hatě  pátek 14.09.2018 u kapličky

Hodyně sobota 15.09.2018 u hasičské zbrojnice

 

Jedná se o netříditelné plasty, které nepatří do žlutých kontejnerů, hadry, koberce, lina, čalouněný nábytek.

Lednice, pračky, železo, počítače, televize či jiný el. odpad, odvážejte po dohodě se starostou či s p. Vladimírem Krtkem ke skladišti u klubovny v Hatích.

Pneumatiky se neberou, a tudíž je nenoste, budou odváženy při vyhlášení sběru nebezpečného odpadu !!!

Občané si odpad uloží do kontejneru sami.Pozvánka na oslavu 120 let založení SDH Drahlovice dne 15.09.2018

Datum konání: 15. 9. 2018

2 pozvanka..jpgNabídka volných pracovních pozic-Pražská správa sociálního zabezpečení

Úřední deska obce SkuhrovOznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu s názvem

"Provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Skuhrov".

Úřední deska obce SkuhrovVýzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem

"Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro projekt - Výstavba kanalizace v obci Skuhrov a Drahlovice".

Úřední deska obce SkuhrovVolby do zastupitelstva obce Skuhrov konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Stanovení počtu členů okrskové volební komise a jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro okrsek č.1 se sídlem Hatě 46.

Úřední deska obce SkuhrovNařízení Středočeského kraje-stanovení maximální ceny jízdného

Nařízení Středočeského kraje ze dne 20.08.2018 kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje.

Úřední deska obce SkuhrovVeřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

pro Květoslavu Erlebachovou na Městském úřadu v Králově Dvoře, stavební úřad.

Úřední deska obce Skuhrov