Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Vyhlášky, zákony a zásady

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov č.1/2010

O místním poplatku ze psů

04.07.2010

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov č.1/2015

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skuhrov.

14.03.2015

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov č.2/2015

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

14.03.2015

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

Zásady 

Zásady pro uzavírání smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítích a zařízení se sítěmi souvisejícími na nemovitostech obce Skuhrov.

zásady-věcné břemeno.pdf

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty