Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Vyhlášky, zákony a zásady

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov č.1/2019

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skuhrov.

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov č.2/2019

o poplatku za komunální odpad

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov č.3/2019

o místním poplatku ze psů

01.01.2020

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

Zásady 

Zásady pro uzavírání smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítích a zařízení se sítěmi souvisejícími na nemovitostech obce Skuhrov.

zásady-věcné břemeno.pdf

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty