Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Uzavírka sil. II/115 Vižina - SkuhrovUzavírka  a objížďka silnice II/115 v úseku Vižina-Skuhrov, z důvodu její rekonstrukce v době od 13.5.2020 do 31.7.2020.


Objízdné trasy žadatel plánuje pro vozidla do 3,5 t přes obce Osov, Lážovice - Nové Dvory, Všeradice,
Nesvačily, Skuhrov, po silnicích III/11549, III/1538, III/11526 a III/11524.

Pro vozidla nad 3,5 t přes obce Osov, Lážovice, Bykoš, Měňany, Liteň, Skuhrov, po silnicích III/11549, III/11414, III/11413, III/11531 a
III/11524, jak je zakresleno v mapě 3.+4. etapa Skuhrov – Vižina úsek cca 4.200 m, která je nedílnou
součástí tohoto oznámení.

OBČANÉ DRAHLOVIC BUDOU MÍT V DOBĚ REKONSTRUKCE POVOLEN PRŮJEZD STAVENIŠTĚM

objízdná trasa.pdf