Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

OdpadyVážení spoluobčané, 

upozorňujeme, že splatnost poplatku za komunální odpad byla do 30.1.2020. Žádáme ty, kteří ještě poplatek neuhradili, aby jej uhradili v hotovosti na Oú Skuhrov nebo na účet obce č. 8328131/0100 a vyzvedli si známku na rok 2020.

Nádoby, které nebudou označené platnou známkou na příslušný kalendářní rok nebudou vyváženy.