Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Informace - revize katastru nemovitostíV loňském roce proběhla v naší obci revize katastru nemovitostí. U některých občanů došlo ke změně údajů o nemovitostech v katastru nemovitostí (změna druhu pozemku, sloučení pozemku,…)

Tyto změny jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovitosti je tedy povinen za nemovitosti dotčené změnami v důsledku revize katastru nemovitostí podat řádné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

Podle  § 13a odst. 1 zákona č.  338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí je povinen tak učinit do 31. ledna zdaňovacího období.