Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

KANALIZACE Hatě - HodyněKanalizační systém byl SPUŠTĚN. V následujících dnech obdržíte od společnosti AQUACONSULT, spol. s r.o. smlouvy spolu s informačním dopisem. Vyplněné smlouvy se odevzdávají na obecním úřadě. Do  systému  kanalizace  pro  veřejnou  potřebu lze vypouštět  POUZE  odpadní splaškové  vody a to  v souladu  s kanalizačním  řádem  kanalizace.