Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Informace o umístění biokontejnerůNově kontejnery na bioodpad jsou rozmístěny na sběrných místech a budou vyváženy 1x za 14 dní. 

Hodyně - náves

Hatě - před  provozovnou pana Krtka

Drahlovice  - u otočky

Skuhrov - transformátor