Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Oznámení záměru o prodeji pozemkůV k.ú. Skuhrov pod Brdy, část Hatě parc. č. 346/12 o výměře cca 40m2.

Úřední deska obce Skuhrov