Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce SkuhrovV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17 předkládá finanční výbor Zastupitelstvu obce k projednání návrh Závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Úřední deska obce Skuhrov