Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Návrh účetní závěrky Obce Skuhrov za rok 2017V souladu s vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek předkládá finanční výbor zastupitelstvu obce ke schválení účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovém dni 31.12.2017. Podle § 18 odst. 1. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je účetní závěrka nedílný celek a tvoří ji... Úřední deska obce Skuhrov