Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Sazebník úhrad nákladů za poskytování info dle zák. č.106/1999 Sb.Sazebník úhrad nákladů stanovený v souvislosti s poskytováním informací podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č.173/2006 Sb.,o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, platný od 01.03.2018, schválený Usnesením Zastupitelstva Obce Skuhrov č.325 ze dne 28.02.2018.

Sazebník úhrad nákladů