Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v kú. Skuhrov a Hodyně