Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Oznámení o zahájení prací na kanalizačním řadu H4 v HatíchObec Skuhrov oznamuje občanům osady Hatě že od 08.11.2017 se začne pracovat na kanalizačním řadu H4, to jest od křižovatky u pohostinství v Hatích po komunikaci parc.č. 420/1 směrem k lesu.

V případě uzavírky používejte objízdnou trasu od obchodu směrem na komunikaci parc. č. 420/1.

Od 07.11.2017 do 10.11.2017 bude provedeno vytyčení sítí a frézování povrchu.