Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách Obce Skuhrov

 

Schválený rozpočet OBCE SKUHROV na rok 2017

-schválený obecním zastupitelstvem dne 19.12.2016

Střednědobý výhled rozpočtu OBCE SKUHROV na období 2015 - 2018

-schválený obecním zastupitelstvem dne 18.12.2014

Protokol o schválení účetní závěrky OBCE SKUHROV za rok 2016

-schválený obecním zastupitelstvem dne XX.XX.2017

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření OBCE SKUHROV za rok 2016

-schválený obecním zastupitelstvem dne XX.XX.2017

 

Rozpočtové opatření č.1 2017

-schváleno obecním zastupitelstvem dne 16.03.2017

Rozpočtové opatření č.2 2017

-schváleno obecním zastupitelstvem dne 30.05.2017

Rozpočtové opatření č.3 2017

 -schváleno obecním zastupitelstvem dne 30.05.2017

Rozpočtové opatření č.4 2017

 -schváleno starostou obce dne 29.05.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne XX.XX.2017

Rozpočtové opatření č.5 2017

 -schváleno starostou obce dne 30.06.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne XX.XX.2017

Rozpočtové opatření č.6 2017

 -schváleno starostou obce dne 29.07.2017

-informováno zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne XX.XX.2017