Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Novější 1

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov 29.06.2017

Datum konání: 29. 6. 2017

Dne 29.06.2017 od 18:30 hodin v budově OÚ v Hatích 1. patro

Program na Úřední deska obce SkuhrovRozpočtové opatření č.3

Úřední deska obce SkuhrovRozpočtové opatření č.2

Úřední deska obce SkuhrovÚzemní rozhodnutí o umístění stavby kanalizace Nová Hodyně

Úřední deska obce SkuhrovRozhodnutí o povolení zvláštního užívání a částečnou uzavírku

O povolení zvláštního užívání silnice II/115 při stavbě kanalizace Hatě-Hodyně-Svinaře.

Úřední deska obce SkuhrovVeřejná vyhláška

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích při výstavbě kanalizace Hatě-Hodyně-Svinaře

Úřední deska obce SkuhrovZápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 30.05.2017

USNESENÍ ZO 30.05.2017

Úřední deska obce SkuhrovOznámení občanům - Návrh závěrečného účtu obce Skuhrov za rok 2016

Finanční výbor obce Skuhrov oznamuje občanům, že byl zpracován Závěrečný účet obce Skuhrov za rok 2016, který je pro občany k nahlédnutí na úřední desce obce a na internetových stránkách obce www.obecskuhrov.cz - Úřední deska.

 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občany vyjadřovat písemně na adresu Obce Skuhrov, Hatě 46 nebo prostřednictvím elektronické pošty ou.skuhrov@antee.cz, ve stanovené lhůtě 15 dní od data vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, kde bude Závěrečný účet schvalován.Výsledky přijímacího řízení v MŠ Svinaře ze dne 12.05.2017

Úřední deska obce SkuhrovVeřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

...z důvodu výstavby vodovodu v obci Skuhrov a Drahlovice na silnici II/115, III/11524 a místních
komunikacích v místech dle situačních mapek dopravně inženýrských opatření.

Úřední deska obce SkuhrovNovější 1