Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Aktuality


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov 30.05.2017

Datum konání: 30. 5. 2017

Dne 30.05.2017 od 18:30 hod v budově OÚ Hatě 1.patro.

Program na Úřední deska obce SkuhrovVeřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

...z důvodu výstavby vodovodu v obci Skuhrov a Drahlovice na silnici II/115, III/11524 a místních
komunikacích v místech dle situačních mapek dopravně inženýrských opatření.

Úřední deska obce SkuhrovVeřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

ve dnech pondělí od 8,00 do 17,00 hodin
úterý od 8,00 do 13,30 hodin
středa od 8,00 do 17,00 hodin
čtvrtek od 8,00 do 13,30 hodin
pátek od 8,00 do 13,30 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 2459014/17/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2459015/17/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2459016/17/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

Úřední deska obce SkuhrovOznámení o zahájení zpracovávání dokumentace kanalizačních přípojek Hatě - Hodyně

Více informací zde.Nově na úřední desce - rozpočet 2017, výhed na roky 15-18, rozpočtové opatření

Nově zveřejněné dokumenty na úřední desce:

  1. Schválený rozpočet pro rok 2017 - Výdaje a příjmy
  2. Rozpočtový výhled - Výdaje a příjmy v období 2015 až 2018
  3. Rozpočtové opatření č.1

      Úřední deska obce Skuhrov