Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Rozhodnutí Veřejnou vyhláškou o prodloužení stavebního povolení-HatěPřístupová komunikace k pozemkům pro rodinné domy, veřejné
osvětlení a dešťová kanalizace, Hatě“ na pozemku: pozemková parcela číslo 254/16, 254/17, 254/20,
254/21, 254/25, 254/26, 254/27, 254/28, 254/37, 339/1 v katastrálním území Skuhrov pod Brdy.

Úřední deska obce Skuhrov