Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Informace pro rodiče k Vítání občánků. v termínu 30.9.2017Datum konání:
30.9.2017

Termín vítání občánků : 30.9.2017

 

Dnem 1.7.2016 nabyla účinnosti novela zákona o obcích č.106/2016 Sb.. Na základě nového ustanovení § 36a je obec oprávněna pro účely narození dětí čerpat příslušné údaje ze základního registru obyvatel. Tento citovaný § neruší možnost obce postupovat dosavadním způsobem, tedy vítat nové občánky, jejichž rodiče mají o takovouto společenskou akci zájem. Budete-li mít zájem, aby Vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se, prosím na obecní úřad k vyslovení písemného souhlasu.
Na vítání budou pozvány děti s trvalým pobytem na území obce ve věku do l roku.

Obec Skuhrov je připravena přivítat tyto nové občánky:

Nela Doleželová Hodyně 23
Teodor Vopinka Hatě 66
Adam Šebek Hatě 88
Jonáš Malec Hodyně 25

Předem děkujeme rodičům výše uvedených dětí za spolupráci.