Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Územní rozhodnutí o umístění stavby pro přípojky NN čerpacích stanic splaškové kanalizace