Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Oznámení občanům - Návrh závěrečného účtu obce Skuhrov za rok 2016Finanční výbor obce Skuhrov oznamuje občanům, že byl zpracován Závěrečný účet obce Skuhrov za rok 2016, který je pro občany k nahlédnutí na úřední desce obce a na internetových stránkách obce www.obecskuhrov.cz - Úřední deska.

 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občany vyjadřovat písemně na adresu Obce Skuhrov, Hatě 46 nebo prostřednictvím elektronické pošty ou.skuhrov@antee.cz, ve stanovené lhůtě 15 dní od data vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, kde bude Závěrečný účet schvalován.