Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci...z důvodu výstavby vodovodu v obci Skuhrov a Drahlovice na silnici II/115, III/11524 a místních
komunikacích v místech dle situačních mapek dopravně inženýrských opatření.

Úřední deska obce Skuhrov